Takehisa Kosugi

Takehisa Kosugi + Akio Suzuki
New Sense of Hearing
Reissue

LP
BF-025
29.99
Takehisa ​Kosugi + ​Akio ​SuzukiNew ​Sense ​of ​Hearing
LP
29.99
Toshi Ichiyanagi, Michael Ranta, Takehisa Kosugi
Improvisation Sep. 1975
Reissue

LP
Metaphon 014
23.99
Out of Stock
Toshi ​Ichiyanagi, ​Michael ​Ranta, ​Takehisa ​KosugiImprovisation ​Sep. ​1975
LP
23.99
Takehisa Kosugi
Catch-Wave

LP
SV158LP
23.99
Takehisa ​KosugiCatch-​Wave
LP
23.99